Grup Igia Considera

El fenomen de les drogodependències com a resultat de la interacció de tres elements: l’individu, la substància i el context sociocultural, compresos des d’una perspectiva de salut pública basada en la comunitat.

En aquest sentit, Grup Igia  treballa en el desenvolupament de polítiques i accions globals de prevenció en les que s’incloguin de forma normalitzada el principis de reducció de danys. Això permet afrontar amb major responsabilitat i eficàcia els problemes actualment plantejats en relació als consums de drogues, des del reconeixement de la diversitat, el respecte i la tolerància.

Si bé  la nostra entitat es defineix com una associació de professionals, treballem amb sectors no professionals o no institucionalitzats (població en general, usuaris de drogues i altres agents comunitaris, etc.).