Grup Igia Actua

D’acord amb les característiques, ideologia i objectius de l’associació, estructurant les nostres activitats en els següents àmbits d’actuació:

FORMACIÓ: Organització de seminaris, jornades i altres activitats que propiciïn una revisió i millora de la nostra teoria i pràctica d’intervenció.
INVESTIGACIÓ: Elaboració d’estudis i recerques, que permetin una anàlisi i avaluació permanents del fenomen de les droguesen les seves diferents dimensions, així com dels mètodes i models d’actuació.
PUBLICACIONS: Elaboració i edició de materials de publicacions i materials audiovisuals.
INTERCANVI I COOPERACIÓ: Organització i dinamització de programes d’inetrcanvi i cooperació tan a nivell nacional com internacional.