Què és grup Igia?

Una Associació d'àmbit estatal integrada per professionals que provenen de diverses disciplines (Psicologia, Medicina, Dret, Antropologia....) constituïda a Barcelona a finals de 1984. Fundamentalment Grup Igia es proposa generar, des d'un context associatiu de caràcter interdisciplinar, espais de trobada i instruments per a la reflexió i el debat entorn al fenomen de les drogodependències.

Aquesta voluntat de participació i intercanvi la fem extensiva a la col·laboració i cooperació amb d'altres organitzacions no governamentals i governamentals de l'Estat Espanyol i d'altres països d'Europa i Amèrica Llatina.

Grup Igia Considera

El fenomen de les drogodependències com a resultat de la interacció de tres elements: l'individu, la substància i el context sociocultural, compresos des d'una perspectiva de salut pública basada en la comunitat.

En aquest sentit, Grup Igia, treballa en el desenvolupament de polítiques i accions globals de prevenció en les que s’incloguin de forma normalitzada el principis de reducció de danys. Això permet afrontar amb major responsabilitat i eficàcia els problemes actualment plantejats en relació als consums de drogues, des del reconeixement de la diversitat, el respecte i la tolerància.

Si bé, la nostra entitat, es defineix com una associació de professionals, treballem amb sectors no professionals o no institucionalitzats (població en general, usuaris de drogues i altres agents comunitaris, etc.).

Grup Igia Actua

D'acord amb les característiques, ideologia i objectius de l'associació, estructurant les nostres activitats en els següents àmbits d'actuació:

FORMACIÓ
INVESTIGACIÓ
PUBLICACIONS
INTERCANVI I COOPERACIÓ
llibre